Personal Trainer

2015, „Personal Trainer”, participatory object – stainless steel,

„Rewiry – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie (Social Art Studio)”

public space – Lublin

1312421